KARTA INFORMACYJNA


KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody pomiarów hałasu w środowisku naturalnym.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17.140.01; 17.140.20; 17.140.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 211;  ISO/TC 43/SC 1;  ISO/TC 43/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 43/SC 3; 
Przewodniczący:
dr inż. Radosław Kucharski
tel.: +48228323966
email: kuchar@ios.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 115:
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
00-548   Warszawa  Ul. Krucza 5/11d
tel.: +48223750525
fax.: +48228336928
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Taras
tel.: +48228334241
email: anna.taras@ios.edu.pl
Konsultant KT:
mgr Danuta Lis
tel.: +48225567676
email: danuta.lis@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku