KARTA INFORMACYJNA


KT 280 ds. Jakości Powietrza
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Aspekty ogólne badań powietrza (terminologia, jednostki miar, wytyczne pobierania próbek, ocena wyników, meteorologia); metody badań zawartości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz w gazach odlotowych ze stacjonarnych źródeł emisji.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.040.01; 13.040.20; 13.040.40; 61.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoryngu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS S08;  CEN/TC 264;  ISO/TC 146;  ISO/TC 146/SC 1;  ISO/TC 146/SC 3;  ISO/TC 146/SC 4;  ISO/TC 146/SC 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS S08;  CEN/TC 264;  ISO/TC 146;  ISO/TC 146/SC 1;  ISO/TC 146/SC 3;  ISO/TC 146/SC 4;  ISO/TC 146/SC 5; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz
tel.: +48226839686
email: witkiew@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 280:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1999-01-01 Wersja do wydruku