KARTA INFORMACYJNA


KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Urządzenia ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się pieszo i środkami transportu, orientację w przestrzeni publicznej, dostęp do budynków i obiektów; przedmioty codziennego użytku, odzież, obuwie i elementy wnętrz; sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający; pies przewodnik, pies asystent.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 293;  CEN/TC 452;  CEN/WS 078;  ISO/TC 173;  ISO/TC 173/SC 1;  ISO/TC 173/SC 2;  ISO/TC 173/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 293;  CEN/TC 452;  CEN/WS 078;  ISO/TC 173;  ISO/TC 173/SC 1;  ISO/TC 173/SC 2;  ISO/TC 173/SC 3; 
Przewodniczący:
inż. Wojciech Blachowski
tel.: +48606809182
email: wojciech.blachowski@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 1:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Urszula Banaszkiewicz
tel.: +48225567427
email: urszula.banaszkiewicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Urszula Banaszkiewicz
tel.: +48225567427
email: urszula.banaszkiewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku