KARTA INFORMACYJNA


KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Hałas i drgania mechaniczne (wibracja) w środowisku pracy - metody pomiarów, oceny i ograniczenia; hałas i drgania maszyn i urządzeń - ogólne metody pomiarów; ochrona przed promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.140; 13.160; 13.280; 17.140; 17.140.20; 17.160; 17.240;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 211;  CEN/TC 231;  ISO/TC 108/SC 3;  ISO/TC 108/SC 4;  ISO/TC 43;  ISO/TC 43/SC 1; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 211;  CEN/TC 231;  ISO/TC 108/SC 3;  ISO/TC 108/SC 4;  ISO/TC 43;  ISO/TC 43/SC 1; 
Umiejscowienie sekretariatu w KT 157:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
00-701   Warszawa  Ul. Czerniakowska 16
tel.: +48226233691
fax.: +48226233691
Sekretarz KT:
dr inż. Emil Kozłowski
tel.: +48226233293
email: emkoz@ciop.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Urszula Banaszkiewicz
tel.: +48225567427
email: urszula.banaszkiewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku