KARTA INFORMACYJNA


KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Ogólne aspekty badania gleby, w tym: terminologia, klasyfikacja, kodyfikacja, kartografia; metody pobierania, transportu i przechowywania próbek; metody fizyczne badania środowiska glebowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 345;  CEN/TC 444;  ISO/TC 190;  ISO/TC 190/SC 1;  ISO/TC 190/SC 2;  ISO/TC 190/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 345;  ISO/TC 190;  ISO/TC 190/SC 1;  ISO/TC 190/SC 2;  ISO/TC 190/SC 7; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Drzymała
tel.: +48618487386
email: stanislawdrzymala@interia.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Wojciech Stępień
tel.: +48468333311
email: wojciech_stepien@sggw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 192:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Regina Rola
tel.: 22 556 75 36
email: regina.rola@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Regina Rola
tel.: 22 556 75 36
email: regina.rola@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku