KARTA INFORMACYJNA


KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Systmy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, terminologia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Państwowa Inspekcja Pracy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SAB OH&S;  ISO/PC 283; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SAB OH&S;  ISO/PC 283; 
Przewodniczący:
dr inż. Daniel Podgórski
tel.: +48226234602
email: dapod@ciop.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 276:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Gruszka
tel.: 22 556 75 31
email: anna.gruszka@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Gruszka
tel.: 22 556 75 31
email: anna.gruszka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1998-02-26 Wersja do wydruku