KARTA INFORMACYJNA


KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody oznaczania substancji nieorganicznych w wodzie, ściekach i osadach ściekowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.060.01; 13.060.20; 13.060.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 230;  ISO/TC 147;  ISO/TC 147/SC 2;  ISO/TC 147/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 147/SC 2;  ISO/TC 147/SC 3; 
Przewodniczący:
dr hab. Rajmund Michalski
tel.: +48608584875
email: rajmund.michalski@ipis.zabrze.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 121:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Elżbieta Sosnowska
tel.: +48225567538
email: elzbieta.sosnowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku