KARTA INFORMACYJNA


KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Podstawowa terminologia w zakresie bezpieczeństwa maszyn i innych urządzeń oraz ergonomii. Charakterystyki cech i właściwości operatorów stanowiące podstawę dostosowania maszyn i stanowisk pracy do człowieka. Ogólne zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ergonomii mające zastosowanie do wszystkich maszyn i stanowisk pracy, a zwłaszcza podstawowe zasady i wymagania dotyczące ich projektowania i oceny. Wymagania dotyczące urządzeń ochronnych np. osłon, urządzeń blokujących, elektroczułych urządzeń ochronnych. Wymagania dotyczące mikroklimatu na stanowiskach pracy.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.100; 13.110; 13.180; 13.280;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Państwowa Inspekcja Pracy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 114;  CEN/TC 122;  ISO/TC 159;  ISO/TC 159/SC 1;  ISO/TC 159/SC 3;  ISO/TC 159/SC 4;  ISO/TC 159/SC 5;  ISO/TC 199; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 114;  CEN/TC 122;  ISO/TC 159;  ISO/TC 159/SC 1;  ISO/TC 159/SC 3;  ISO/TC 159/SC 4;  ISO/TC 159/SC 5;  ISO/TC 199; 
Przewodniczący:
mgr inż. Józef Gierasimiuk
tel.: +48226234632
email: jogie@ciop.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 158:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Radosław Pyra
tel.: +48225567437
email: radoslaw.pyra@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Radosław Pyra
tel.: +48225567437
email: radoslaw.pyra@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku