KARTA INFORMACYJNA


KT 190 ds. Biologii Gleby
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody badań biologicznych (tj. fitologicznych, zoologicznych, mikrobiologicznych) wskaźników jakości środowiska glebowego.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 345;  CEN/TC 444;  ISO/TC 190;  ISO/TC 190/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 190/SC 4; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stefan Martyniuk
tel.: +48814786962
email: sm@iung.pulawy.pl
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Wiesław Barabasz
tel.: +48126331356
email: rrbaraba@cyf-kr.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 190:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Regina Rola
tel.: 22 556 75 36
email: regina.rola@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Regina Rola
tel.: 22 556 75 36
email: regina.rola@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku