KARTA INFORMACYJNA


KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Dokumenty bankowe, procedury bankowe, symbolika, karty bankowe, bankowość elektroniczna, zabezpieczenia, blockchain - technologia rozproszonego rejestru.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.03; 03.060; 35.240.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
Krajowy Zwiazek Banków Spółdzielczych
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rozwoju
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski - Departament Systemu Płatniczego
Związek Banków Polskich
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 434;  CEN/WS XFS;  ISO/TC 68;  ISO/TC 68/SC 2;  ISO/TC 68/SC 4;  ISO/TC 68/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 434;  CEN/WS XFS;  ISO/TC 68;  ISO/TC 68/SC 2;  ISO/TC 68/SC 4;  ISO/TC 68/SC 7; 
Przewodniczący:
mgr Wiesław Wyszogrodzki
tel.: +48225711324
email: wwyszogrodzki@sygnity.pl
Zastępca Przewodniczącego
Paweł Łysakowski
tel.: +48226531448
email: pawel.lysakowski@nbp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 271:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Krystyna Adamowicz
tel.: +48225567570
email: krystyna.adamowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Krystyna Adamowicz
tel.: +48225567570
email: krystyna.adamowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1997-02-27 Wersja do wydruku