KARTA INFORMACYJNA


KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Dokumenty bankowe, procedury bankowe, symbolika, karty bankowe, bankowość elektroniczna, zabezpieczenia.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.03; 03.060; 35.240.40;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
Krajowy Zwiazek Banków Spółdzielczych
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Rozwoju
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski - Departament Systemu Płatniczego
Związek Banków Polskich
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 424/WS 7;  CEN/TC 434;  CEN/TC 434/WG 1;  CEN/TC 434/WG 2;  CEN/TC 434/WG 3;  CEN/TC 434/WG 4;  CEN/TC 434/WG 5;  CEN/TC 434/WG 6;  CEN/TC 434/WS 1;  CEN/WS XFS;  ISO/TC 68;  ISO/TC 68/AG 1;  ISO/TC 68/AG 2;  ISO/TC 68/AHG 1;  ISO/TC 68/CAG;  ISO/TC 68/SC 2;  ISO/TC 68/SC 2/AHG;  ISO/TC 68/SC 2/AHG 2;  ISO/TC 68/SC 2/AHG 3;  ISO/TC 68/SC 2/AHG 4;  ISO/TC 68/SC 2/SG 1;  ISO/TC 68/SC 2/WG 11;  ISO/TC 68/SC 2/WG 13;  ISO/TC 68/SC 2/WG 8;  ISO/TC 68/SC 4;  ISO/TC 68/SC 4/AG 1;  ISO/TC 68/SC 4/CAG;  ISO/TC 68/SC 4/SG 1;  ISO/TC 68/SC 4/SG 2;  ISO/TC 68/SC 4/WG 14;  ISO/TC 68/SC 4/WG 6;  ISO/TC 68/SC 7;  ISO/TC 68/SC 7/SG 1;  ISO/TC 68/SC 7/SG 2;  ISO/TC 68/SC 7/TG 1;  ISO/TC 68/SC 7/WG 10;  ISO/TC 68/SC 7/WG 12;  ISO/TC 68/SC 7/WG 13;  ISO/TC 68/SC 7/WG 14;  ISO/TC 68/SG 2;  ISO/TC 68/SG 3;  ISO/TC 68/SG 4;  ISO/TC 68/TG 1;  ISO/TC 68/TG 2;  ISO/TC 68/TG 3;  ISO/TC 68/TG 4;  ISO/TC 68/TG 5;  ISO/TC 68/TG 6;  ISO/TC 68/WG 5;  ISO/TC 68/WG 7;  ISO/TC 68/WG 8; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 424/WS 7;  CEN/TC 434;  CEN/TC 434/WG 1;  CEN/TC 434/WG 2;  CEN/TC 434/WG 3;  CEN/TC 434/WG 4;  CEN/TC 434/WG 5;  CEN/TC 434/WG 6;  CEN/TC 434/WS 1;  CEN/WS XFS;  ISO/TC 68;  ISO/TC 68/AG 1;  ISO/TC 68/AG 2;  ISO/TC 68/AHG 1;  ISO/TC 68/CAG;  ISO/TC 68/SC 2;  ISO/TC 68/SC 2/AHG;  ISO/TC 68/SC 2/AHG 2;  ISO/TC 68/SC 2/AHG 3;  ISO/TC 68/SC 2/AHG 4;  ISO/TC 68/SC 2/SG 1;  ISO/TC 68/SC 2/WG 11;  ISO/TC 68/SC 2/WG 13;  ISO/TC 68/SC 2/WG 8;  ISO/TC 68/SC 4;  ISO/TC 68/SC 4/AG 1;  ISO/TC 68/SC 4/CAG;  ISO/TC 68/SC 4/SG 1;  ISO/TC 68/SC 4/WG 14;  ISO/TC 68/SC 4/WG 6;  ISO/TC 68/SC 7;  ISO/TC 68/SC 7/SG 1;  ISO/TC 68/SC 7/SG 2;  ISO/TC 68/SC 7/TG 1;  ISO/TC 68/SC 7/WG 10;  ISO/TC 68/SC 7/WG 12;  ISO/TC 68/SC 7/WG 13;  ISO/TC 68/SC 7/WG 14;  ISO/TC 68/SG 2;  ISO/TC 68/SG 3;  ISO/TC 68/SG 4;  ISO/TC 68/TG 1;  ISO/TC 68/TG 2;  ISO/TC 68/TG 3;  ISO/TC 68/TG 4;  ISO/TC 68/TG 5;  ISO/TC 68/TG 6;  ISO/TC 68/WG 5;  ISO/TC 68/WG 7;  ISO/TC 68/WG 8; 
Przewodniczący:
mgr Wiesław Wyszogrodzki
tel.: +48225711324
email: wwyszogrodzki@sygnity.pl
Zastępca Przewodniczącego
Paweł Łysakowski
tel.: +48226531448
email: pawel.lysakowski@nbp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 271:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Krystyna Adamowicz
tel.: +48225567570
email: krystyna.adamowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Krystyna Adamowicz
tel.: +48225567570
email: krystyna.adamowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1997-02-27 Wersja do wydruku