KARTA INFORMACYJNA


KT 11 ds. Telekomunikacji
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Telekomunikacja - zagadnienia ogólne, usługi telekomunikacyjne - zastosowania, systemy i sieci telekomunikacyjne, telekomunikacyjne urządzenia końcowe, radiokomunikacja, radiokomunikacja ruchoma, sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN), kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), anteny, urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji, nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
33.020; 33.030; 33.040; 33.050; 33.060; 33.070; 33.080; 33.100; 33.120.40; 33.140; 33.170;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Elektroniki
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc;  CLC/ETSI/JWG DD;  CLC/ETSI/JWG EMC;  CLC/SR 103;  CLC/TC 209;  ETSI/AERO;  ETSI/ATTM;  ETSI/BRAN;  ETSI/BROADCAST;  ETSI/DECT;  ETSI/EE;  ETSI/ERM;  ETSI/HF;  ETSI/ITS;  ETSI/MSG;  ETSI/RRS;  ETSI/SAFETY;  ETSI/SES;  ETSI/TA;  ETSI/TCCE;  ETSI/TISPAN;  IEC/ACTEL;  IEC/TC 100;  IEC/TC 103; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc;  CLC/ETSI/JWG DD;  CLC/ETSI/JWG EMC;  CLC/SR 103;  CLC/TC 209;  ETSI/AERO;  ETSI/ATTM;  ETSI/BRAN;  ETSI/BROADCAST;  ETSI/DECT;  ETSI/EE;  ETSI/ERM;  ETSI/HF;  ETSI/ITS;  ETSI/MSG;  ETSI/RRS;  ETSI/SAFETY;  ETSI/SES;  ETSI/TA;  ETSI/TCCE;  ETSI/TISPAN;  IEC/ACTEL;  IEC/TC 103; 
Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Pękalski
tel.: +48225128385
email: a.pekalski@itl.waw.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Piotr Korbel
tel.: +48426312612
email: piotr.korbel@p.lodz.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 11:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Krystyna Adamowicz
tel.: +48225567570
email: krystyna.adamowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Krystyna Adamowicz
tel.: +48225567570
email: krystyna.adamowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567601
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku