KARTA INFORMACYJNA


KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zaburzenia i zakłócenia elektromagnetyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna; zagadnienia techniczne (urządzenia i metody pomiarowe), oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
33.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Orange Polska SA
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/ETSI/JWG EMC;  CLC/TC 106X;  CLC/TC 106X/JEG WG 13;  CLC/TC 106X/WG 01;  CLC/TC 106X/WG 02;  CLC/TC 106X/WG 03;  CLC/TC 106X/WG 04;  CLC/TC 106X/WG 07;  CLC/TC 106X/WG 15;  CLC/TC 106X/WG 17;  CLC/TC 106X/WG 19;  CLC/TC 106X/WG 3;  CLC/TC 210;  CLC/TC 210/WG 11;  CLC/TC 210/WG 13;  IEC/ACEC;  IEC/CISPR;  IEC/CISPR/CIS/A;  IEC/CISPR/CIS/A/AHG 1;  IEC/CISPR/CIS/A/AHG 2;  IEC/CISPR/CIS/A/AHG 4;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF A/H;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF FAR;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF JTFA/F;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF JTFA/H;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF JTFA/I;  IEC/CISPR/CIS/A/JWG 3;  IEC/CISPR/CIS/A/JWG 5;  IEC/CISPR/CIS/A/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/A/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/B;  IEC/CISPR/CIS/B/AHG 3;  IEC/CISPR/CIS/B/AHG 4;  IEC/CISPR/CIS/B/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/B/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/D;  IEC/CISPR/CIS/D/JWG A-SITE-VAL;  IEC/CISPR/CIS/D/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/D/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/F;  IEC/CISPR/CIS/F/AHG 3;  IEC/CISPR/CIS/F/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/F/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/H;  IEC/CISPR/CIS/H/AHG 2;  IEC/CISPR/CIS/H/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/I;  IEC/CISPR/CIS/I/MT 7;  IEC/CISPR/CIS/I/MT 8;  IEC/CISPR/CIS/I/PT CISPR-22-PLT;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 3;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 4;  IEC/CISPR/CIS/S;  IEC/CISPR/CIS/S/WG 2;  IEC/TC 106;  IEC/TC 106/AHG 10;  IEC/TC 106/AHG 6;  IEC/TC 106/MT 1;  IEC/TC 106/MT 2;  IEC/TC 106/MT 3;  IEC/TC 106/MT 62226-3-1;  IEC/TC 106/MT 62233;  IEC/TC 106/MT 62311;  IEC/TC 106/PT 62209-3;  IEC/TC 106/PT 62704-1;  IEC/TC 106/PT 62704-2;  IEC/TC 106/PT 62704-3;  IEC/TC 106/PT 62704-4;  IEC/TC 106/PT 62764-1;  IEC/TC 106/WG 8;  IEC/TC 106/WG 9;  IEC/TC 77;  IEC/TC 77/MT 15;  IEC/TC 77/SC 77A;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 1;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 2;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 6;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 8;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 9;  IEC/TC 77/SC 77B;  IEC/TC 77/SC 77B/JTF REV;  IEC/TC 77/SC 77B/JTF TEM;  IEC/TC 77/SC 77B/MT 12;  IEC/TC 77/SC 77B/WG 10;  IEC/TC 77/SC 77C;  IEC/TC 77/SC 77C/MT 61000-4-23;  IEC/TC 77/SC 77C/MT 61000-4-25;  IEC/TC 77/SC 77C/MT 61000-4-36;  IEC/TC 77/SC 77C/PT 61000-4-24;  IEC/TC 77/SC 77C/PT 61000-5-10;  IEC/TC 77/WG 13; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 106X;  CLC/TC 106X/JEG WG 13;  CLC/TC 106X/WG 01;  CLC/TC 106X/WG 02;  CLC/TC 106X/WG 03;  CLC/TC 106X/WG 04;  CLC/TC 106X/WG 07;  CLC/TC 106X/WG 15;  CLC/TC 106X/WG 17;  CLC/TC 106X/WG 19;  CLC/TC 106X/WG 3;  CLC/TC 210;  CLC/TC 210/WG 11;  CLC/TC 210/WG 13;  IEC/ACEC;  IEC/CISPR;  IEC/CISPR/CIS/A;  IEC/CISPR/CIS/A/AHG 1;  IEC/CISPR/CIS/A/AHG 2;  IEC/CISPR/CIS/A/AHG 4;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF A/H;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF FAR;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF JTFA/F;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF JTFA/H;  IEC/CISPR/CIS/A/JTF JTFA/I;  IEC/CISPR/CIS/A/JWG 3;  IEC/CISPR/CIS/A/JWG 5;  IEC/CISPR/CIS/A/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/A/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/B;  IEC/CISPR/CIS/B/AHG 3;  IEC/CISPR/CIS/B/AHG 4;  IEC/CISPR/CIS/B/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/B/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/D;  IEC/CISPR/CIS/D/JWG A-SITE-VAL;  IEC/CISPR/CIS/D/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/D/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/F;  IEC/CISPR/CIS/F/AHG 3;  IEC/CISPR/CIS/F/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/F/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/H;  IEC/CISPR/CIS/H/AHG 2;  IEC/CISPR/CIS/H/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/I;  IEC/CISPR/CIS/I/MT 7;  IEC/CISPR/CIS/I/MT 8;  IEC/CISPR/CIS/I/PT CISPR-22-PLT;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 1;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 2;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 3;  IEC/CISPR/CIS/I/WG 4;  IEC/CISPR/CIS/S;  IEC/CISPR/CIS/S/WG 2;  IEC/TC 106;  IEC/TC 106/AHG 10;  IEC/TC 106/AHG 6;  IEC/TC 106/MT 1;  IEC/TC 106/MT 2;  IEC/TC 106/MT 3;  IEC/TC 106/MT 62226-3-1;  IEC/TC 106/MT 62233;  IEC/TC 106/MT 62311;  IEC/TC 106/PT 62209-3;  IEC/TC 106/PT 62704-1;  IEC/TC 106/PT 62704-2;  IEC/TC 106/PT 62704-3;  IEC/TC 106/PT 62704-4;  IEC/TC 106/PT 62764-1;  IEC/TC 106/WG 8;  IEC/TC 106/WG 9;  IEC/TC 77;  IEC/TC 77/MT 15;  IEC/TC 77/SC 77A;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 1;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 2;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 6;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 8;  IEC/TC 77/SC 77A/WG 9;  IEC/TC 77/SC 77B;  IEC/TC 77/SC 77B/JTF REV;  IEC/TC 77/SC 77B/JTF TEM;  IEC/TC 77/SC 77B/MT 12;  IEC/TC 77/SC 77B/WG 10;  IEC/TC 77/SC 77C;  IEC/TC 77/SC 77C/MT 61000-4-23;  IEC/TC 77/SC 77C/MT 61000-4-25;  IEC/TC 77/SC 77C/MT 61000-4-36;  IEC/TC 77/SC 77C/PT 61000-4-24;  IEC/TC 77/SC 77C/PT 61000-5-10;  IEC/TC 77/WG 13; 
Przewodniczący:
mgr inż. Władysław Moroń
tel.: +48668470842
email: w.moron@uke.gov.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Piotr Owczarek
tel.: +48225349196
email: p.owczarek@uke.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 104:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Robert Kiliński
tel.: 22 556 75 67
email: robert.kilinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Robert Kiliński
tel.: 22 556 75 67
email: robert.kilinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku