KARTA INFORMACYJNA


KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zaburzenia i zakłócenia elektromagnetyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna; zagadnienia techniczne (urządzenia i metody pomiarowe), oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
33.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Orange Polska SA
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/ETSI/JWG EMC;  CLC/TC 106X;  CLC/TC 210;  IEC/ACEC;  IEC/CISPR;  IEC/CISPR/CIS/A;  IEC/CISPR/CIS/B;  IEC/CISPR/CIS/D;  IEC/CISPR/CIS/F;  IEC/CISPR/CIS/H;  IEC/CISPR/CIS/I;  IEC/CISPR/CIS/S;  IEC/TC 106;  IEC/TC 77;  IEC/TC 77/SC 77A;  IEC/TC 77/SC 77B;  IEC/TC 77/SC 77C; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 106X;  CLC/TC 210;  IEC/ACEC;  IEC/CISPR;  IEC/CISPR/CIS/A;  IEC/CISPR/CIS/B;  IEC/CISPR/CIS/D;  IEC/CISPR/CIS/F;  IEC/CISPR/CIS/H;  IEC/CISPR/CIS/I;  IEC/CISPR/CIS/S;  IEC/TC 106;  IEC/TC 77;  IEC/TC 77/SC 77A;  IEC/TC 77/SC 77B;  IEC/TC 77/SC 77C; 
Przewodniczący:
mgr inż. Władysław Moroń
tel.: +48668470842
email: w.moron@uke.gov.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Piotr Owczarek
tel.: +48225349196
email: p.owczarek@uke.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 104:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Robert Kiliński
tel.: 22 556 75 67
email: robert.kilinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Robert Kiliński
tel.: 22 556 75 67
email: robert.kilinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567601
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku