KARTA INFORMACYJNA


KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Elektryczne urządzenia trakcyjne, elektryczne pojazdy drogowe i wózki transportu wewnętrznego
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.45; 29.280;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SC 9XA;  CLC/SC 9XB;  CLC/SC 9XC;  CLC/TC 69X;  CLC/TC 9X;  IEC/IEC 60061 DB;  IEC/TC 69;  IEC/TC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SC 9XA;  CLC/SC 9XB;  CLC/SC 9XC;  CLC/TC 69X;  CLC/TC 9X;  IEC/IEC 60061 DB;  IEC/TC 69;  IEC/TC 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Marek Pawlik
tel.: +48224731070
email: mpawlik@ikolej.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Tomasz Besztak
tel.: +48224741993
email: t.besztak@pkpenergetyka.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 61:
Instytut Kolejnictwa
04-275   Warszawa  Ul. J.Chłopickiego 50
tel.: +48224731300
fax.: +48226107597
Sekretarz KT:
Agnieszka Kaczorek
tel.: +48224731551
email: akaczorek@ikolej.pl
Konsultant KT:
mgr Agnieszka Kamieniecka
tel.: +48225567504
email: agnieszka.kamieniecka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku