KARTA INFORMACYJNA


KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Elektryczne urządzenia trakcyjne, elektryczne pojazdy drogowe i wózki transportu wewnętrznego
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.45; 29.280;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SC 9XA;  CLC/SC 9XA/WG 04-02;  CLC/SC 9XA/WG 14;  CLC/SC 9XA/WG 15;  CLC/SC 9XA/WG 16;  CLC/SC 9XA/WG 17;  CLC/SC 9XA/WG 18;  CLC/SC 9XB;  CLC/SC 9XB/WG 19;  CLC/SC 9XB/WG 29;  CLC/SC 9XB/WG 31;  CLC/SC 9XB/WG 32;  CLC/SC 9XB/WG 33;  CLC/SC 9XB/WG 34;  CLC/SC 9XC;  CLC/SC 9XC/WG 01;  CLC/SC 9XC/WG 07;  CLC/SC 9XC/WG 08;  CLC/SC 9XC/WG 09;  CLC/SC 9XC/WG 11;  CLC/SC 9XC/WG 13;  CLC/SC 9XC/WG 14;  CLC/SC 9XC/WG 17;  CLC/SC 9XC/WG 18;  CLC/SC 9XC/WG 20;  CLC/TC 69X;  CLC/TC 69X/WG 01;  CLC/TC 69X/WG 02;  CLC/TC 69X/WG 03;  CLC/TC 69X/WG 04;  CLC/TC 69X/WG 05;  CLC/TC 9X;  CLC/TC 9X/WG 11;  CLC/TC 9X/WG 12;  CLC/TC 9X/WG 15;  CLC/TC 9X/WG 15-02;  CLC/TC 9X/WG 15-04;  CLC/TC 9X/WG 16;  CLC/TC 9X/WG 17;  CLC/TC 9X/WG 18;  CLC/TC 9X/WG 19;  CLC/TC 9X/WG 20;  CLC/TC 9X/WG 21;  CLC/TC 9X/WG 22;  CLC/TC 9X/WG 23;  CLC/TC 9X/WG 24;  CLC/TC 9X/WG 25;  IEC/IEC 60061 DB;  IEC/TC 69;  IEC/TC 69/JPT 61851-3;  IEC/TC 69/JPT 61980;  IEC/TC 69/JWG 1;  IEC/TC 69/MT 5;  IEC/TC 69/MT 62576;  IEC/TC 69/PT 61851-21-2;  IEC/TC 69/PT 61851-23-1;  IEC/TC 69/PT 62831;  IEC/TC 69/PT 62840;  IEC/TC 69/WG 4;  IEC/TC 69/WG 7;  IEC/TC 9;  IEC/TC 9/AG CAG;  IEC/TC 9/AG SLG;  IEC/TC 9/AG SLG SG Multimedia;  IEC/TC 9/AG SLG SG OCL;  IEC/TC 9/AG SLG SG Trainet;  IEC/TC 9/AHG 12;  IEC/TC 9/AHG 13;  IEC/TC 9/AHG 14;  IEC/TC 9/AHG 15;  IEC/TC 9/AHG 9;  IEC/TC 9/MT 32;  IEC/TC 9/MT 60050;  IEC/TC 9/MT 60077;  IEC/TC 9/MT 60310;  IEC/TC 9/MT 61377;  IEC/TC 9/MT 61991;  IEC/TC 9/MT 61992;  IEC/TC 9/MT 62236;  IEC/TC 9/MT 62486;  IEC/TC 9/MT 62505;  IEC/TC 9/PT 62597;  IEC/TC 9/PT 62846;  IEC/TC 9/PT 62847;  IEC/TC 9/PT 62848-1;  IEC/TC 9/PT 62848-2;  IEC/TC 9/PT 62864-1;  IEC/TC 9/PT 62888;  IEC/TC 9/PT 62912-2;  IEC/TC 9/PT 62917;  IEC/TC 9/PT 62924;  IEC/TC 9/PT 62928;  IEC/TC 9/PT 62973;  IEC/TC 9/PT 62973-1;  IEC/TC 9/PT 62973-2;  IEC/TC 9/PT 62995;  IEC/TC 9/PT 63076;  IEC/TC 9/WG 40;  IEC/TC 9/WG 43;  IEC/TC 9/WG 46;  IEC/TC 9/WG 48; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SC 9XA;  CLC/SC 9XA/WG 04-02;  CLC/SC 9XA/WG 14;  CLC/SC 9XA/WG 15;  CLC/SC 9XA/WG 16;  CLC/SC 9XA/WG 17;  CLC/SC 9XA/WG 18;  CLC/SC 9XB;  CLC/SC 9XB/WG 19;  CLC/SC 9XB/WG 29;  CLC/SC 9XB/WG 31;  CLC/SC 9XB/WG 32;  CLC/SC 9XB/WG 33;  CLC/SC 9XB/WG 34;  CLC/SC 9XC;  CLC/SC 9XC/WG 01;  CLC/SC 9XC/WG 07;  CLC/SC 9XC/WG 08;  CLC/SC 9XC/WG 09;  CLC/SC 9XC/WG 11;  CLC/SC 9XC/WG 13;  CLC/SC 9XC/WG 14;  CLC/SC 9XC/WG 17;  CLC/SC 9XC/WG 18;  CLC/SC 9XC/WG 20;  CLC/TC 69X;  CLC/TC 69X/WG 01;  CLC/TC 69X/WG 02;  CLC/TC 69X/WG 03;  CLC/TC 69X/WG 04;  CLC/TC 69X/WG 05;  CLC/TC 9X;  CLC/TC 9X/WG 11;  CLC/TC 9X/WG 12;  CLC/TC 9X/WG 15;  CLC/TC 9X/WG 15-02;  CLC/TC 9X/WG 15-04;  CLC/TC 9X/WG 16;  CLC/TC 9X/WG 17;  CLC/TC 9X/WG 18;  CLC/TC 9X/WG 19;  CLC/TC 9X/WG 20;  CLC/TC 9X/WG 21;  CLC/TC 9X/WG 22;  CLC/TC 9X/WG 23;  CLC/TC 9X/WG 24;  CLC/TC 9X/WG 25;  IEC/IEC 60061 DB;  IEC/TC 69;  IEC/TC 69/JPT 61851-3;  IEC/TC 69/JPT 61980;  IEC/TC 69/JWG 1;  IEC/TC 69/MT 5;  IEC/TC 69/MT 62576;  IEC/TC 69/PT 61851-21-2;  IEC/TC 69/PT 61851-23-1;  IEC/TC 69/PT 62831;  IEC/TC 69/PT 62840;  IEC/TC 69/WG 4;  IEC/TC 69/WG 7;  IEC/TC 9;  IEC/TC 9/AG CAG;  IEC/TC 9/AG SLG;  IEC/TC 9/AG SLG SG Multimedia;  IEC/TC 9/AG SLG SG OCL;  IEC/TC 9/AG SLG SG Trainet;  IEC/TC 9/AHG 12;  IEC/TC 9/AHG 13;  IEC/TC 9/AHG 14;  IEC/TC 9/AHG 15;  IEC/TC 9/AHG 9;  IEC/TC 9/MT 32;  IEC/TC 9/MT 60050;  IEC/TC 9/MT 60077;  IEC/TC 9/MT 60310;  IEC/TC 9/MT 61377;  IEC/TC 9/MT 61991;  IEC/TC 9/MT 61992;  IEC/TC 9/MT 62236;  IEC/TC 9/MT 62486;  IEC/TC 9/MT 62505;  IEC/TC 9/PT 62597;  IEC/TC 9/PT 62846;  IEC/TC 9/PT 62847;  IEC/TC 9/PT 62848-1;  IEC/TC 9/PT 62848-2;  IEC/TC 9/PT 62864-1;  IEC/TC 9/PT 62888;  IEC/TC 9/PT 62912-2;  IEC/TC 9/PT 62917;  IEC/TC 9/PT 62924;  IEC/TC 9/PT 62928;  IEC/TC 9/PT 62973;  IEC/TC 9/PT 62973-1;  IEC/TC 9/PT 62973-2;  IEC/TC 9/PT 62995;  IEC/TC 9/PT 63076;  IEC/TC 9/WG 40;  IEC/TC 9/WG 43;  IEC/TC 9/WG 46;  IEC/TC 9/WG 48; 
Przewodniczący:
dr inż. Marek Pawlik
tel.: +48224731070
email: mpawlik@ikolej.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Tomasz Besztak
tel.: +48224741993
email: t.besztak@pkpenergetyka.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 61:
Instytut Kolejnictwa
04-275   Warszawa  Ul. J.Chłopickiego 50
tel.: +48224731300
fax.: +48226107597
Sekretarz KT:
mgr inż. Zdzisław Wiśniewski
tel.: +48224731407
email: zwisniewski@ikolej.pl
Konsultant KT:
mgr Agnieszka Kamieniecka
tel.: +48225567504
email: agnieszka.kamieniecka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku