KARTA INFORMACYJNA


KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Technologia mechanicznej przeróbki węgli w tym: terminologia, pobieranie i przygotowanie próbek, symbole graficzne, schematy zakładów przeróbczych, klasyfikacja ziarnowa, kruszenie, wzbogacanie, odwadnianie i operacje pomocnicze; kontrola technologiczna i techniczna mechanicznej przeróbki węgla kamiennego; metody badań własności mechanicznych i fizycznych węgla kamiennego i brunatnego; składowanie węgli i odpadów powęglowych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.73; 73.020; 73.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 27;  ISO/TC 27/SC 1;  ISO/TC 27/SC 4; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 27;  ISO/TC 27/SC 1;  ISO/TC 27/SC 4; 
Przewodniczący:
mgr inż. Ireneusz Pyka
tel.: +48322592286
email: ipyka@gig.katowice.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Jan Szpyrka
tel.: +48322372487
email: jan.szpyrka@polsl.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 226:
Główny Instytut Górnictwa
40-166   Katowice  Pl. Gwarków 1
tel.: +48322581631
fax.: +48322596533
Sekretarz KT:
mgr Magdalena Bemke-Świtilnik
tel.: +48322592266
email: mbemke@gig.eu
Konsultant KT:
mgr inż. Krzysztof Rakowski
tel.: +48323597966
email: krzysztof.rakowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku