KARTA INFORMACYJNA


KT 298 ds. Geodezji
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Geodezyjne metody pomiarowe, sprzęt i instrumenty miernicze.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.17; 07.040; 17.180; 91.200;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/TC 172/SC 6; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 172/SC 6; 
Przewodniczący:
dr inż. Jerzy Wojciechowski
tel.: +48226668109
email: j.wojciechowski@gik.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 298:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Piotr Szymański
tel.: +48225567695
email: piotr.szymanski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Piotr Szymański
tel.: +48225567695
email: piotr.szymanski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszp@pkn.pl

Data powołania: 2001-06-01 Wersja do wydruku