KARTA INFORMACYJNA


KT 295 ds. Sterylizacji
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Metody i sposoby sterylizacji narzędzi, sprzętu, materiałów medycznych, środków farmaceutycznych i biomateriałów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 102;  CEN/TC 102/WG 1;  CEN/TC 102/WG 2;  CEN/TC 102/WG 3;  CEN/TC 102/WG 4;  CEN/TC 102/WG 5;  CEN/TC 102/WG 6;  CEN/TC 102/WG 7;  CEN/TC 102/WG 8;  CEN/TC 204;  CEN/TC 204/WG 6;  ISO/TC 198;  ISO/TC 198/TG 1;  ISO/TC 198/WG 1;  ISO/TC 198/WG 10;  ISO/TC 198/WG 11;  ISO/TC 198/WG 12;  ISO/TC 198/WG 13;  ISO/TC 198/WG 14;  ISO/TC 198/WG 15;  ISO/TC 198/WG 2;  ISO/TC 198/WG 3;  ISO/TC 198/WG 4;  ISO/TC 198/WG 5;  ISO/TC 198/WG 6;  ISO/TC 198/WG 7;  ISO/TC 198/WG 8;  ISO/TC 198/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 102;  CEN/TC 102/WG 1;  CEN/TC 102/WG 2;  CEN/TC 102/WG 3;  CEN/TC 102/WG 4;  CEN/TC 102/WG 5;  CEN/TC 102/WG 6;  CEN/TC 102/WG 7;  CEN/TC 102/WG 8;  CEN/TC 204;  CEN/TC 204/WG 6;  ISO/TC 198;  ISO/TC 198/TG 1;  ISO/TC 198/WG 1;  ISO/TC 198/WG 10;  ISO/TC 198/WG 11;  ISO/TC 198/WG 12;  ISO/TC 198/WG 13;  ISO/TC 198/WG 14;  ISO/TC 198/WG 15;  ISO/TC 198/WG 2;  ISO/TC 198/WG 3;  ISO/TC 198/WG 4;  ISO/TC 198/WG 5;  ISO/TC 198/WG 6;  ISO/TC 198/WG 7;  ISO/TC 198/WG 8;  ISO/TC 198/WG 9; 
Przewodniczący:
dr n.farm. Jolanta Antoniewicz-Papis
tel.: +48223496381
email: jpapis@ihit.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 295:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alicja Zielińska
tel.: +48225567534
email: alicja.zielinska@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alicja Zielińska
tel.: +48225567534
email: alicja.zielinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2001-07-01 Wersja do wydruku