KARTA INFORMACYJNA


KT 295 ds. Sterylizacji
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody i sposoby sterylizacji narzędzi, sprzętu, materiałów medycznych, środków farmaceutycznych i biomateriałów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 102;  CEN/TC 204;  ISO/TC 198; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 102;  CEN/TC 204;  ISO/TC 198; 
Przewodniczący:
dr n.farm. Jolanta Antoniewicz-Papis
tel.: +48223496381
email: jpapis@ihit.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 295:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alicja Zielińska
tel.: +48225567534
email: alicja.zielinska@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alicja Zielińska
tel.: +48225567534
email: alicja.zielinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2001-07-01 Wersja do wydruku