KARTA INFORMACYJNA


KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, wymagania i metody badan w tym skuteczność działania oraz zalecenia dotyczace stosowania i etyketowania chemicznych środków dezynfekcyjnychi i antyseptycznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.080.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 216; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 216; 
Przewodniczący:
mgr inż. Włodzimierz Szymański
tel.: +48422538421
email: wlodzimierz.szymanski@chemikalia.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 296:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Alicja Zielińska
tel.: +48225567534
email: alicja.zielinska@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Alicja Zielińska
tel.: +48225567534
email: alicja.zielinska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2001-07-01 Wersja do wydruku