KARTA INFORMACYJNA


KT 297 ds. Informacji Geograficznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Całokształt zagadnień związanych z modelowaniem i projektowaniem zasobów danych w systemach informacji geograficznej oraz przepływów informacji geograficznej pomiędzy różnymi użytkownikami i systemami.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.17; 07.040; 35.240;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 287;  ISO/TC 211; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 287;  ISO/TC 211; 
Przewodniczący:
dr inż. Ewa Wysocka
tel.: +48226618102
email: ewa.wysocka@gugik.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 297:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567601
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 2001-06-01 Wersja do wydruku