KARTA INFORMACYJNA


KT 297 ds. Informacji Geograficznej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Całokształt zagadnień związanych z modelowaniem i projektowaniem zasobów danych w systemach informacji geograficznej oraz przepływów informacji geograficznej pomiędzy różnymi użytkownikami i systemami.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.17; 07.040; 35.240;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 287;  CEN/TC 287/WG 5;  ISO/TC 211;  ISO/TC 211/AG 1;  ISO/TC 211/AG 3;  ISO/TC 211/AG 4;  ISO/TC 211/AG 5;  ISO/TC 211/AG 6;  ISO/TC 211/AHG 1;  ISO/TC 211/AHG 3;  ISO/TC 211/AHG 4;  ISO/TC 211/WG 1;  ISO/TC 211/WG 10;  ISO/TC 211/WG 4;  ISO/TC 211/WG 6;  ISO/TC 211/WG 7;  ISO/TC 211/WG 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 287;  CEN/TC 287/WG 5;  ISO/TC 211;  ISO/TC 211/AG 1;  ISO/TC 211/AG 3;  ISO/TC 211/AG 4;  ISO/TC 211/AG 5;  ISO/TC 211/AG 6;  ISO/TC 211/AHG 1;  ISO/TC 211/AHG 3;  ISO/TC 211/AHG 4;  ISO/TC 211/WG 1;  ISO/TC 211/WG 10;  ISO/TC 211/WG 4;  ISO/TC 211/WG 6;  ISO/TC 211/WG 7;  ISO/TC 211/WG 9; 
Przewodniczący:
dr inż. Ewa Wysocka
tel.: +48226618102
email: ewa.wysocka@gugik.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 297:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 2001-06-01 Wersja do wydruku