KARTA INFORMACYJNA


KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Medyczne badania laboratoryjne in vitro, w tym zagadnienia: procedury przedanalityczne i analityczne; wykonywanie analiz; systemy i materiały referencyjne; systemy, materiały i wyposażenie do diagnostyki in vitro; zarządzanie jakością i zapewnienie jakości; bezpieczeństwo laboratoriów.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
07.100.10; 11.100;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 140;  ISO/TC 212; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 140;  ISO/TC 212; 
Przewodniczący:
mgr Małgorzata Grabińska-Kurtycz
tel.: +48515135113
email: q_lab@onet.eu
Zastępca Przewodniczącego
dr n. med. Katarzyna Piekarska
tel.: +48225421263
email: kpiekarska@pzh.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 300:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2002-07-01 Wersja do wydruku