KARTA INFORMACYJNA


KT 313 ds. Usług Ochrony przed Szkodnikami
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wymagania, zalecenia i podstawowe kwalifikacje jakim powinni sprostać zawodowi dostawcy usług ochrony przed szkodnikami, celem chronienia zdrowia publicznego i środowiska.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.30; 03.080.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Weterynarii
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Państwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Przewodniczący:
dr Jacek Doniec
tel.: +48601398325
email: ardis@ardis.net.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr Wiktor Protas
tel.: +48601536811
email: protas@pro.onet.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 313:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Usług
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnsus@pkn.pl

Data powołania: 2011-06-30 Wersja do wydruku