KARTA INFORMACYJNA


KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Modele informatyczne w opiece zdrowotnej, terminologia baz danych w systemie opieki zdrowotnej, systemy łączności (przesyłanie danych) i komunikaty w ochronie zdrowia, informacja wizyjna i multimedia w systemie ochrony zdrowia, jakość, bezpieczeństwo i ochrona systemów w opiece zdrowotnej i urządzenia połączeń wzajemnych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.11; 11.020; 35.040; 35.240.60; 35.240.70; 35.240.80;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 251;  ISO/TC 215; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 251;  ISO/TC 215; 
Przewodniczący:
mgr inż. Edward Byczyński
tel.: +48600361700
email: e.byczynski@gmail.com
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Marian Noga
tel.: +48126173578
email: m.noga@cyfronet.krakow.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 302:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Paulina Rutkowska
tel.: +48225567441
email: paulina.rutkowska@pkn.pl
Konsultant KT:
Paulina Rutkowska
tel.: +48225567441
email: paulina.rutkowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 2003-01-01 Wersja do wydruku