KARTA INFORMACYJNA


KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe i ich przybory; liczniki energii elektrycznej, systemy informatyczne do zdalnego odczytu liczników i sterowania taryfami i obciążeniami.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
17; 17.220.20; 19; 29.080; 91;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/ETSI/SMCG;  CLC/CEN/ETSI SMCG;  CLC/TC 13;  CLC/TC 85X;  IEC/TC 13;  IEC/TC 85; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/ETSI/SMCG;  CLC/CEN/ETSI SMCG;  CLC/TC 13;  CLC/TC 85X;  IEC/TC 13;  IEC/TC 85; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Braniecki
tel.: +48713488867
email: k.braniecki@iksaip.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr Andrzej Czechowski
tel.: +48225819504
email: towpacz@gum.gov.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 71:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Mieczysław Kędzierski
tel.: 22 556 76 71
email: mieczyslaw.kedzierski@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Mieczysław Kędzierski
tel.: 22 556 76 71
email: mieczyslaw.kedzierski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku