KARTA INFORMACYJNA


KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć; iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci wysokich napięć prądu przemiennego i stałego. Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach energetycznych; telefonicznych i sygnalizacyjnych niskich napięć. Specjalne elementy do urządzeń ograniczających przepięcia i ograniczników przepięć oraz projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV prądu przemiennego (1,5 kV prądu stałego).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.240; 29.240.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 37;  CLC/SR 37B;  CLC/TC 37A;  CLC/TC 37A/WG 01;  CLC/TC 37A/WG 02;  CLC/TC 99X;  CLC/TC 99X/WG 01;  IEC/TC 37;  IEC/TC 37/MT 10;  IEC/TC 37/MT 4;  IEC/TC 37/SC 37A;  IEC/TC 37/SC 37A/AHG 6;  IEC/TC 37/SC 37A/AHG 7;  IEC/TC 37/SC 37A/AHG 9;  IEC/TC 37/SC 37A/EG 8;  IEC/TC 37/SC 37A/WG 3;  IEC/TC 37/SC 37A/WG 4;  IEC/TC 37/SC 37A/WG 5;  IEC/TC 37/SC 37B;  IEC/TC 37/SC 37B/MT 1;  IEC/TC 37/SC 37B/MT 2;  IEC/TC 37/SC 37B/WG 1;  IEC/TC 37/SC 37B/WG 2;  IEC/TC 37/SC 37B/WG 3;  IEC/TC 37/WG 11;  IEC/TC 99;  IEC/TC 99/AHG 6;  IEC/TC 99/JMT 7;  IEC/TC 99/MT 4;  IEC/TC 99/WG 5; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 37;  CLC/SR 37B;  CLC/TC 37A;  CLC/TC 37A/WG 01;  CLC/TC 37A/WG 02;  CLC/TC 99X;  IEC/TC 37;  IEC/TC 37/MT 10;  IEC/TC 37/MT 4;  IEC/TC 37/SC 37A;  IEC/TC 37/SC 37A/AHG 6;  IEC/TC 37/SC 37A/AHG 7;  IEC/TC 37/SC 37A/AHG 9;  IEC/TC 37/SC 37A/EG 8;  IEC/TC 37/SC 37A/WG 3;  IEC/TC 37/SC 37A/WG 4;  IEC/TC 37/SC 37A/WG 5;  IEC/TC 37/SC 37B;  IEC/TC 37/SC 37B/MT 1;  IEC/TC 37/SC 37B/MT 2;  IEC/TC 37/SC 37B/WG 1;  IEC/TC 37/SC 37B/WG 2;  IEC/TC 37/SC 37B/WG 3;  IEC/TC 37/WG 11;  IEC/TC 99;  IEC/TC 99/AHG 6;  IEC/TC 99/JMT 7;  IEC/TC 99/MT 4;  IEC/TC 99/WG 5; 
Przewodniczący:
mgr inż. Janusz Bandel
tel.: +48228122522
email: bandel@iel.waw.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Franciszek Kowalski
tel.: +48338131701
email: franciszek.kowalski@tauron-dystrybucja.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 73:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Agata Zieleniak
tel.: +48225567572
email: agata.zieleniak@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Agata Zieleniak
tel.: +48225567572
email: agata.zieleniak@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku