KARTA INFORMACYJNA


KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Logistyka - w tym m.in. terminologia i wymagania w zakresie: logistyki przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, systemów makrologistycznych, magazynowania, projektowania centrów logistycznych i dystrybucyjnych, itp.; elektroniczna gospodarka - w tym m.in. terminologia i wymagania w zakresie: globalnych identyfikatorów towarów, usług i lokalizacji wg systemu GS1 (kody kreskowe, technologie EPC/RFID), systemów automatycznej identyfikacji, elektronicznej wymiany danych, elektronicznych: katalogów, dokumentów i transakcji itp.; gospodarka magazynowa - w tym terminologia i wymagania w zakresie urządzeń i wyposażenia magazynowego (palety ładunkowe, paletowe jednostki ładunkowe, jednostki logistyczne, regały i stojaki magazynowe, mostki przeładunkowe, platformy podnośnikowe, drabiny magazynowe budowle magazynowe, itp.), maszyny pakujące (w tym m in. paletyzatory i depaletyzatory), ładunki transportowe (m. in. w transporcie: drogowym, kolejowym, morskim, kombinowanym, wewnątrzzakładowym) oraz monitorowanie transportu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.100; 35.040; 35.240; 53.080; 55.180.20; 55.200; 55.220; 95.020;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 146;  CEN/TC 149;  CEN/TC 225;  CEN/TC 344;  CEN/TC 368;  ISO/IEC JTC 1/SC 31;  ISO/TC 51; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 146;  CEN/TC 149;  CEN/TC 225;  CEN/TC 344;  CEN/TC 368;  ISO/IEC JTC 1/SC 31;  ISO/TC 51; 
Przewodniczący:
mgr inż. Zbyszko Krojenka
tel.: +48603070427
email: zbyszko.krojenka@ilim.poznan.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 162:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Rafał Brzeziński
tel.: +48225567743
email: rafal.brzezinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnslt@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku