KARTA INFORMACYJNA


KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Technika próżni, lampy elektronowe, nadprzewodnictwo, ochrona katodowa, regulatory automatyczne do elektrycznego sprzętu powszechnego użytku.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.160; 29.050; 31.100; 77.060; 97.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 219;  CEN/TC 219/WG 1;  CEN/TC 219/WG 2;  CEN/TC 219/WG 3;  CEN/TC 219/WG 4;  CLC/SR 90;  CLC/TC 72;  CLC/TC 72/WG 01;  CLC/TC 72/WG 02;  CLC/TC 72/WG 03;  CLC/TC 72/WG 04;  CLC/WS 04;  IEC/TC 72;  IEC/TC 72/AG 1;  IEC/TC 72/WG 1;  IEC/TC 72/WG 12;  IEC/TC 72/WG 3;  IEC/TC 72/WG 5;  IEC/TC 72/WG 6;  IEC/TC 72/WG 8;  IEC/TC 72/WG 9;  IEC/TC 90;  IEC/TC 90/WG 1;  IEC/TC 90/WG 10;  IEC/TC 90/WG 11;  IEC/TC 90/WG 12;  IEC/TC 90/WG 13;  IEC/TC 90/WG 14;  IEC/TC 90/WG 2;  IEC/TC 90/WG 3;  IEC/TC 90/WG 4;  IEC/TC 90/WG 5;  IEC/TC 90/WG 6;  IEC/TC 90/WG 7;  IEC/TC 90/WG 8;  IEC/TC 90/WG 9;  ISO/TC 112;  ISO/TC 112/WG 1;  ISO/TC 112/WG 2;  ISO/TC 112/WG 3;  ISO/TC 156/WG 10; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 219;  CEN/TC 219/WG 1;  CEN/TC 219/WG 2;  CEN/TC 219/WG 3;  CEN/TC 219/WG 4;  CLC/SR 90;  CLC/TC 72;  CLC/TC 72/WG 01;  CLC/TC 72/WG 02;  CLC/TC 72/WG 03;  CLC/TC 72/WG 04;  CLC/WS 04;  IEC/TC 72;  IEC/TC 72/AG 1;  IEC/TC 72/WG 1;  IEC/TC 72/WG 12;  IEC/TC 72/WG 3;  IEC/TC 72/WG 5;  IEC/TC 72/WG 6;  IEC/TC 72/WG 8;  IEC/TC 72/WG 9;  IEC/TC 90;  IEC/TC 90/WG 1;  IEC/TC 90/WG 10;  IEC/TC 90/WG 11;  IEC/TC 90/WG 12;  IEC/TC 90/WG 13;  IEC/TC 90/WG 14;  IEC/TC 90/WG 2;  IEC/TC 90/WG 3;  IEC/TC 90/WG 4;  IEC/TC 90/WG 5;  IEC/TC 90/WG 6;  IEC/TC 90/WG 7;  IEC/TC 90/WG 8;  IEC/TC 90/WG 9;  ISO/TC 112;  ISO/TC 112/WG 1;  ISO/TC 112/WG 2;  ISO/TC 112/WG 3;  ISO/TC 156/WG 10; 
Przewodniczący:
dr inż. Wojciech Górski
tel.: +48228338597
email: gorski@pya.org.pl
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek Sosnowski
tel.: +48228123478
email: sosnowski.jacek@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 290:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Zofia Uziębło
tel.: 22 556 74 86
email: zofia.uzieblo@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Zofia Uziębło
tel.: 22 556 74 86
email: zofia.uzieblo@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 2001-01-01 Wersja do wydruku