KARTA INFORMACYJNA


KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Technika próżni, lampy elektronowe, nadprzewodnictwo, ochrona katodowa, regulatory automatyczne do elektrycznego sprzętu powszechnego użytku.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
23.160; 29.050; 31.100; 77.060; 97.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 219;  CLC/SR 90;  CLC/TC 72;  CLC/WS 04;  IEC/TC 72;  IEC/TC 90;  ISO/TC 112;  ISO/TC 156; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 219;  CLC/SR 90;  CLC/TC 72;  CLC/WS 04;  IEC/TC 72;  IEC/TC 90;  ISO/TC 112; 
Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jacek Sosnowski
tel.: +48228123478
email: sosnowski.jacek@wp.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 290:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Zofia Uziębło
tel.: 22 556 74 86
email: zofia.uzieblo@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Zofia Uziębło
tel.: 22 556 74 86
email: zofia.uzieblo@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 2001-01-01 Wersja do wydruku