KARTA INFORMACYJNA


KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wykrywanie pożaru, sygnalizacja i alarmowanie, transmisja sygnałów, terminologia, symbole graficzne stosowane w projektach systemów sygnalizacji pożarowej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.220.10; 13.220.20; 13.220.40; 13.320;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 72;  ISO/TC 21/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 72;  ISO/TC 21/SC 3; 
Przewodniczący:
bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
tel.: +48602674945
email: valdyw@interia.pl
Zastępca Przewodniczącego
inż. Mariusz Sowiński
tel.: +48523639420
email: mariusz.sowinski@polon-alfa.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 264:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567601
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 1995-02-23 Wersja do wydruku