KARTA INFORMACYJNA


KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, dokumentacja, symbole graficzne, wielkości i jednostki oraz ich oznaczenia literowe w elektryce; zbiory danych dla bibliotek (dane składników elektrycznych).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.07; 01.040.29; 01.080.20; 01.080.30; 01.110; 07.020; 07.030; 17; 29.020;
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 1;  CLC/SR 25;  CLC/SR 3;  CLC/SR 3C;  CLC/SR 3D;  IEC/IEC 60417 DB;  IEC/IEC 60617 DB;  IEC/TC 1;  IEC/TC 25;  IEC/TC 3;  IEC/TC 3/SC 3C; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 1;  CLC/SR 25;  CLC/SR 3;  CLC/SR 3C;  CLC/SR 3D;  IEC/IEC 60417 DB;  IEC/IEC 60617 DB;  IEC/TC 1;  IEC/TC 25;  IEC/TC 3;  IEC/TC 3/SC 3C; 
Przewodniczący:
doc.dr inż. Krzysztof Amborski

email: k_amborski@yahoo.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 8:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Konsultant KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-10-27 Wersja do wydruku