KARTA INFORMACYJNA


KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia związane z występowaniem i wyzyskaniem zjawiska elektryczności statycznej w różnych dziedzinach gospodarki, ochrona przed elektrycznością statyczną oraz technologie elektrostatyczne.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13; 13.220.40; 13.340.10; 17.220.20; 19.020; 31.200; 55.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/CLC/JWG 7;  CEN/TC 162;  CLC/SR 101;  CLC/TC 204;  IEC/TC 101;  ISO/TC 38; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/CLC/JWG 7;  CLC/SR 101;  CLC/TC 204;  IEC/TC 101; 
Przewodniczący:
dr inż. Zygmunt Grabarczyk
tel.: +48694006656
email: zygmunt.grabarczyk@gmail.com
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Przemysław Kędzierski
tel.: +48322592237
email: pkedzierski@gig.katowice.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 143:
Instytut Przemysłu Organicznego
03-236   Warszawa  Ul. Annopol 6
tel.: +48228111231
fax.: +48228110799
Sekretarz KT:
mgr Małgorzata Wróblewska
tel.: +48228111231
email: wroblewska@ipo.waw.pl
Konsultant KT:
dr inż. Alicja Haras
tel.: 22 556 76 45
email: alicja.haras@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku