KARTA INFORMACYJNA


KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Zagadnienia ochrony technicznej osób, mienia ruchomego, obiektów nieruchomych oraz środków transportu - w tym zdalna kontrola poprawności sygnalizacji i kierowania ruchem oraz wybrane zagadnienia ochrony środowiska.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
13.310; 13.320;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 79;  CLC/TC 79/WG 01;  CLC/TC 79/WG 02;  CLC/TC 79/WG 03;  CLC/TC 79/WG 04;  CLC/TC 79/WG 05;  CLC/TC 79/WG 06;  CLC/TC 79/WG 09;  CLC/TC 79/WG 10;  CLC/TC 79/WG 11;  CLC/TC 79/WG 13;  CLC/TC 79/WG 14;  CLC/TC 79/WG 15;  CLC/TC 79/WG CAG;  IEC/TC 79;  IEC/TC 79/AHG 14;  IEC/TC 79/PT 62692;  IEC/TC 79/WG 11;  IEC/TC 79/WG 12;  IEC/TC 79/WG 13; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 79;  CLC/TC 79/WG 01;  CLC/TC 79/WG 02;  CLC/TC 79/WG 03;  CLC/TC 79/WG 04;  CLC/TC 79/WG 05;  CLC/TC 79/WG 06;  CLC/TC 79/WG 09;  CLC/TC 79/WG 10;  CLC/TC 79/WG 11;  CLC/TC 79/WG 13;  CLC/TC 79/WG 14;  CLC/TC 79/WG 15;  CLC/TC 79/WG CAG;  IEC/TC 79;  IEC/TC 79/AHG 14;  IEC/TC 79/PT 62692;  IEC/TC 79/WG 11;  IEC/TC 79/WG 12;  IEC/TC 79/WG 13; 
Przewodniczący:
dr inż. Andrzej Ryczer
tel.: +48603752644
email: andrzejryczer@poczta.onet.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 52:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Joanna Skwarek
tel.: 22 556 76 03
email: joanna.skwarek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567603
fax.: +4822 556 77 98
email: wpnsob@pkn.pl

Data powołania: 1995-02-23 Wersja do wydruku