KARTA INFORMACYJNA


KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Barwniki, półprodukty barwnikarskie, pigmenty, wypełniacze i środki barwiące ogólnego zastosowania (terminologia, klasyfikacja, wymagania, metody badań, w tym badań użytkowych, barwometria, ochrona środowiska, synteza).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.71; 01.040.87; 17.180.20; 59.080.01; 71.080; 87.060.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 298;  ISO/TC 256;  ISO/TC 38/SC 1;  ISO/TC 45;  ISO/TC 61;  ISO/TC 91; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 298;  ISO/TC 256; 
Przewodniczący:
dr inż. Małgorzata Zubielewicz
tel.: +48322319041
email: m.zubielewicz@impib.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 155:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Konsultant KT:
dr. Mirosława Rodziewicz
tel.: +48225567757
email: miroslawa.rodziewicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Chemii
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 21
fax.: 22 556 74 07
email: wpnsch@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku