KARTA INFORMACYJNA


KT 53 ds. Kabli i Przewodów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Kable i przewody energetyczne, telekomunikacyjne (w tym światłowodowe) i nawojowe oraz ich osprzęt.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.060; 29.060.10; 29.060.20; 29.120; 33.120.10; 33.120.20; 45; 47;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/BTTF 129-1;  CLC/BTTF 132-1;  CLC/SC 46XA;  CLC/SC 46XC;  CLC/SR 18A;  CLC/SR 86;  CLC/TC 20;  CLC/TC 46X;  CLC/TC 55;  CLC/TC 7X;  IEC/TC 18/SC 18A;  IEC/TC 20;  IEC/TC 46;  IEC/TC 46/SC 46A;  IEC/TC 46/SC 46C;  IEC/TC 55;  IEC/TC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/BTTF 129-1;  CLC/BTTF 132-1;  CLC/SC 46XA;  CLC/SC 46XC;  CLC/SR 18A;  CLC/SR 86;  CLC/TC 20;  CLC/TC 46X;  CLC/TC 55;  CLC/TC 7X;  IEC/TC 18/SC 18A;  IEC/TC 20;  IEC/TC 46;  IEC/TC 46/SC 46A;  IEC/TC 46/SC 46C;  IEC/TC 55;  IEC/TC 7; 
Przewodniczący:
mgr inż. Dariusz Ziółkowski
tel.: +48225169777
email: d.ziolkowski@technokabel.com.pl
Zastępca Przewodniczącego
inż. Piotr Kozakiewicz
tel.: +48236970300
email: piotr.kozakiewicz@eltrim.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 53:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Marta Szabat
tel.: +48225567724
email: marta.szabat@pkn.pl
Konsultant KT:
Marta Szabat
tel.: +48225567724
email: marta.szabat@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku