KARTA INFORMACYJNA


KT 53 ds. Kabli i Przewodów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Kable i przewody energetyczne, telekomunikacyjne (w tym światłowodowe) i nawojowe oraz ich osprzęt.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.060; 29.060.10; 29.060.20; 29.120; 33.120.10; 33.120.20; 45; 47;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/BTTF 129-1;  CLC/BTTF 132-1;  CLC/SC 46XA;  CLC/SC 46XC;  CLC/SC 46XC/WG 01;  CLC/SC 46XC/WG 02;  CLC/SR 18A;  CLC/SR 86;  CLC/TC 20;  CLC/TC 20/WG 09;  CLC/TC 20/WG 10;  CLC/TC 20/WG 11;  CLC/TC 20/WG 12;  CLC/TC 20/WG 13;  CLC/TC 46X;  CLC/TC 46X/JWG TC46XTC86A;  CLC/TC 46X/WG 02;  CLC/TC 46X/WG 03;  CLC/TC 55;  CLC/TC 7X;  CLC/TC 7X/WG 01;  CLC/TC 86A/JWG TC46X;  CLC/TC 86A/JWG TC86A/TC86BXA;  CLC/TC 86A/WG 05;  IEC/TC 18/SC 18A;  IEC/TC 18/SC 18A/MT 2;  IEC/TC 20;  IEC/TC 20/MT 20;  IEC/TC 20/PT 62895;  IEC/TC 20/PT 63075;  IEC/TC 20/WG 16;  IEC/TC 20/WG 17;  IEC/TC 20/WG 18;  IEC/TC 20/WG 19;  IEC/TC 46;  IEC/TC 46/JWG 1;  IEC/TC 46/MT 60966;  IEC/TC 46/MT 61935;  IEC/TC 46/MT 61935-2;  IEC/TC 46/MT IEV-726;  IEC/TC 46/SC 46A;  IEC/TC 46/SC 46A/WG 3;  IEC/TC 46/SC 46C;  IEC/TC 46/SC 46C/JWG 8;  IEC/TC 46/SC 46C/MT 1;  IEC/TC 46/SC 46C/MT 62222;  IEC/TC 46/SC 46C/PT 62783;  IEC/TC 46/SC 46C/WG 7;  IEC/TC 46/SC 46F/AHG 4;  IEC/TC 46/SC 46F/MT 61169-1;  IEC/TC 46/SC 46F/MT 61169-24;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-11;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-52;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-53;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-54;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-58;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-59;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-60;  IEC/TC 46/SC 46F/WG 1;  IEC/TC 46/SC 46F/WG 2;  IEC/TC 46/SC 46F/WG 3;  IEC/TC 46/WG 5;  IEC/TC 46/WG 6;  IEC/TC 46/WG 9;  IEC/TC 55;  IEC/TC 55/JWG 3;  IEC/TC 55/PT 60317-0-10;  IEC/TC 55/PT 60317-0-9;  IEC/TC 55/PT 60317-59;  IEC/TC 55/PT 60317-67;  IEC/TC 55/PT 60317-68;  IEC/TC 55/PT 60317-69;  IEC/TC 55/PT 60317-70;  IEC/TC 55/PT 60317-71;  IEC/TC 55/PT 60317-72;  IEC/TC 55/PT 60317-73;  IEC/TC 55/PT 60317-74;  IEC/TC 55/PT 73;  IEC/TC 55/WG 02;  IEC/TC 55/WG 1;  IEC/TC 55/WG 2;  IEC/TC 7;  IEC/TC 7/MT 1;  IEC/TC 7/PT 61597;  IEC/TC 7/PT 62641;  IEC/TC 7/PT 62774;  IEC/TC 7/PT 62818;  IEC/TC 7/PT 63089;  IEC/TC 86/SC 86A/WG 1;  IEC/TC 86/SC 86A/WG 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/BTTF 129-1;  CLC/BTTF 132-1;  CLC/SC 46XA;  CLC/SC 46XC;  CLC/SC 46XC/WG 01;  CLC/SC 46XC/WG 02;  CLC/SR 18A;  CLC/SR 86;  CLC/TC 20;  CLC/TC 20/WG 09;  CLC/TC 20/WG 10;  CLC/TC 20/WG 11;  CLC/TC 20/WG 12;  CLC/TC 20/WG 13;  CLC/TC 46X;  CLC/TC 46X/JWG TC46XTC86A;  CLC/TC 46X/WG 02;  CLC/TC 46X/WG 03;  CLC/TC 55;  CLC/TC 7X;  CLC/TC 7X/WG 01;  CLC/TC 86A/JWG TC46X;  CLC/TC 86A/JWG TC86A/TC86BXA;  CLC/TC 86A/WG 05;  IEC/TC 18/SC 18A;  IEC/TC 18/SC 18A/MT 2;  IEC/TC 20;  IEC/TC 20/MT 20;  IEC/TC 20/PT 62895;  IEC/TC 20/PT 63075;  IEC/TC 20/WG 16;  IEC/TC 20/WG 17;  IEC/TC 20/WG 18;  IEC/TC 20/WG 19;  IEC/TC 46;  IEC/TC 46/JWG 1;  IEC/TC 46/MT 60966;  IEC/TC 46/MT 61935;  IEC/TC 46/MT 61935-2;  IEC/TC 46/MT IEV-726;  IEC/TC 46/SC 46A;  IEC/TC 46/SC 46A/WG 3;  IEC/TC 46/SC 46C;  IEC/TC 46/SC 46C/JWG 8;  IEC/TC 46/SC 46C/MT 1;  IEC/TC 46/SC 46C/MT 62222;  IEC/TC 46/SC 46C/PT 62783;  IEC/TC 46/SC 46C/WG 7;  IEC/TC 46/SC 46F/AHG 4;  IEC/TC 46/SC 46F/MT 61169-1;  IEC/TC 46/SC 46F/MT 61169-24;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-11;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-52;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-53;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-54;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-58;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-59;  IEC/TC 46/SC 46F/PT 61169-60;  IEC/TC 46/SC 46F/WG 1;  IEC/TC 46/SC 46F/WG 2;  IEC/TC 46/SC 46F/WG 3;  IEC/TC 46/WG 5;  IEC/TC 46/WG 6;  IEC/TC 46/WG 9;  IEC/TC 55;  IEC/TC 55/JWG 3;  IEC/TC 55/PT 60317-0-10;  IEC/TC 55/PT 60317-0-9;  IEC/TC 55/PT 60317-59;  IEC/TC 55/PT 60317-67;  IEC/TC 55/PT 60317-68;  IEC/TC 55/PT 60317-69;  IEC/TC 55/PT 60317-70;  IEC/TC 55/PT 60317-71;  IEC/TC 55/PT 60317-72;  IEC/TC 55/PT 60317-73;  IEC/TC 55/PT 60317-74;  IEC/TC 55/PT 73;  IEC/TC 55/WG 02;  IEC/TC 55/WG 1;  IEC/TC 55/WG 2;  IEC/TC 7;  IEC/TC 7/MT 1;  IEC/TC 7/PT 61597;  IEC/TC 7/PT 62641;  IEC/TC 7/PT 62774;  IEC/TC 7/PT 62818;  IEC/TC 7/PT 63089;  IEC/TC 86/SC 86A/WG 1;  IEC/TC 86/SC 86A/WG 3; 
Przewodniczący:
mgr inż. Dariusz Ziółkowski
tel.: +48225169777
email: d.ziolkowski@technokabel.com.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Adam Rynkowski
tel.: +48583471620
email: adamrynkowski.bmc@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 53:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Małgorzata Turowska
tel.: +48225567544
email: malgorzata.turowska@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Małgorzata Turowska
tel.: +48225567544
email: malgorzata.turowska@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku