KARTA INFORMACYJNA


KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Maszyny i urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne, wiercenie otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, zagospodarowanie złóż węglowodorów, wyposażenie odwiertów eksploatacyjnych, podziemne magazynowanie gazu w złożach sczerpanych, w strukturach zawodnionych i kawernach solnych, geofizyka wiertnicza i poszukiwawcza.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.75; 73.020; 75.020; 75.180.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 12;  ISO/TC 67;  ISO/TC 67/SC 2;  ISO/TC 67/SC 3;  ISO/TC 67/SC 4;  ISO/TC 67/SC 6;  ISO/TC 67/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 12;  ISO/TC 67;  ISO/TC 67/SC 2;  ISO/TC 67/SC 3;  ISO/TC 67/SC 4;  ISO/TC 67/SC 6;  ISO/TC 67/SC 7; 
Przewodniczący:
doc. dr hab. inż. Jan Lubaś
tel.: +48134367971
email: lubas@inig.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Zenon Michota
tel.: +48225324974
email: z.michota@o2.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 31:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
31-503   Kraków  Ul. Lubicz 25 A
tel.: +48124210033
fax.: +48124303885
Sekretarz KT:
mgr inż. Andrzej Król
tel.: +48124210033
email: krol@inig.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Krzysztof Rakowski
tel.: +48323597966
email: krzysztof.rakowski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku