KARTA INFORMACYJNA


KT 123 ds. Badań Własności Metali
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Metody badań fizycznych, fizyko-chemicznych, mechanicznych, technologicznych, strukturalnych i nieniszczących (ultradźwiękowych, magnetycznych, prądówwirowych , penetracyjnych i radiologicznych) surowców, półwyrobów i wyrobów hutniczych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
73.060.10; 77.040.10; 77.040.20; 77.040.30;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ECISS/TC 101;  IEC/TC 68;  ISO/TC 102/SC 3;  ISO/TC 164;  ISO/TC 164/SC 1;  ISO/TC 164/SC 2;  ISO/TC 164/SC 3;  ISO/TC 164/SC 4;  ISO/TC 17/SC 19;  ISO/TC 17/SC 20;  ISO/TC 17/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ECISS/TC 101;  ISO/TC 102/SC 3;  ISO/TC 164;  ISO/TC 164/SC 1;  ISO/TC 164/SC 2;  ISO/TC 164/SC 3;  ISO/TC 164/SC 4;  ISO/TC 17/SC 20;  ISO/TC 17/SC 7; 
Przewodniczący:
doc dr. hab. Jerzy Wiedermann
tel.: +48322345240
email: jwiedermann@imz.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Witold Malec
tel.: +48322380511
email: witoldml@imn.gliwice.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 123:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
Urszula Niedźwiedzka
tel.: +48323597963
email: urszula.niedzwiedzka@pkn.pl
Konsultant KT:
Urszula Niedźwiedzka
tel.: +48323597963
email: urszula.niedzwiedzka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku