KARTA INFORMACYJNA


KT 33 ds. Metalurgii Proszków
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Proszki metali, wyroby z proszków metali ( klasyfikacja, terminologia itp. ) materiały i wyroby spiekane z proszków metali; metody badań proszków metali, materiałów i wyrobów z proszków metali; gatunki węglików spiekanych i metody ich badań.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
77.160;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS M11;  ISO/TC 119;  ISO/TC 119/SC 2;  ISO/TC 119/SC 3; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS M11;  ISO/TC 119;  ISO/TC 119/SC 2;  ISO/TC 119/SC 3; 
Przewodniczący:
dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
tel.: +48126317328
email: magdalena.szutkowska@ios.krakow.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr hab. inż. Janusz Konstanty
tel.: +48126172627
email: konstant@uci.agh.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 33:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Dorota Koźmin
tel.: +48323597960
email: dorota.kozmin@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Dorota Koźmin
tel.: +48323597960
email: dorota.kozmin@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku