KARTA INFORMACYJNA


KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Elektryczne przekaźniki dwupołożeniowe; przekaźniki pomiarowe; urządzenia zabezpieczeniowe.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.120.70;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 94;  CLC/TC 95X;  IEC/TC 94;  IEC/TC 95; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 94;  CLC/TC 95X;  IEC/TC 94;  IEC/TC 95; 
Przewodniczący:
mgr inż. Antoni Lisowski
tel.: +48608337116
email: antonilisowski@gmail.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 70:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku