KARTA INFORMACYJNA


KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Bezpieczeństwo i metody badań cech funkcjonalnych elektrycznego sprzętu powszechnego użytku.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.100.20; 97.040.30; 97.040.40; 97.040.50; 97.060; 97.080; 97.170; 97.180;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 59X;  CLC/TC 61;  IEC/TC 59;  IEC/TC 59/SC 59A;  IEC/TC 59/SC 59C;  IEC/TC 59/SC 59D;  IEC/TC 59/SC 59F;  IEC/TC 59/SC 59K;  IEC/TC 59/SC 59L;  IEC/TC 61;  IEC/TC 61/SC 61B;  IEC/TC 61/SC 61C;  IEC/TC 61/SC 61D;  IEC/TC 61/SC 61J; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 59X;  CLC/TC 61;  IEC/TC 59;  IEC/TC 59/SC 59A;  IEC/TC 59/SC 59C;  IEC/TC 59/SC 59D;  IEC/TC 59/SC 59F;  IEC/TC 59/SC 59K;  IEC/TC 59/SC 59L;  IEC/TC 61;  IEC/TC 61/SC 61B;  IEC/TC 61/SC 61C;  IEC/TC 61/SC 61D;  IEC/TC 61/SC 61J; 
Przewodniczący:
mgr Wojciech Konecki
tel.: +48226688495
email: wojciech.konecki@cecedpolska.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Krzysztof Woźny
tel.: +48667680434
email: krzysztof_wozny@whirlpool.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 63:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Anna Mielnik
tel.: 22 556 74 73
email: anna.mielnik@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Anna Mielnik
tel.: 22 556 74 73
email: anna.mielnik@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku