KARTA INFORMACYJNA


KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, klasyfikację obszarów zagrożonych wybuchem oraz wymagania dotyczące konstrukcji i metod badań przyrządów do wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par palnych w powietrzu.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.260.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SC 31-8;  CLC/SC 31-9;  CLC/SR 31G;  CLC/TC 216;  CLC/TC 31;  IEC/IECEx;  IEC/TC 31;  IEC/TC 31/SC 31G;  IEC/TC 31/SC 31J; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SC 31-8;  CLC/SC 31-9;  CLC/SR 31G;  CLC/TC 216;  CLC/TC 31;  IEC/IECEx;  IEC/TC 31;  IEC/TC 31/SC 31G;  IEC/TC 31/SC 31J; 
Przewodniczący:
mgr inż. Wojciech Kwiatkowski
tel.: +48602135347
email: kwiatwoj@onet.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 64:
Główny Instytut Górnictwa
40-166   Katowice  Pl. Gwarków 1
tel.: +48322581631
fax.: +48322596533
Sekretarz KT:
mgr Alicja Toborek
tel.: +48322592388
email: atoborek@gig.katowice.pl
Konsultant KT:
inż. Katarzyna Mazur
tel.: +48323597963
email: katarzyna.mazur@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku