KARTA INFORMACYJNA


KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i metod badań cech funkcjonalnych elektrycznego sprzętu rolniczego, elektrycznych urządzeń do pielęgnacji ogródków oraz elektrycznego sprzętu dla zakładów zbiorowego żywienia.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
65.040.10; 65.040.20; 65.060.70; 65.150; 97.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 116;  CLC/TC 61;  IEC/TC 61/SC 61H; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
IEC/TC 61/SC 61H; 
Przewodniczący:
mgr inż. Sylwester Żemajtys
tel.: +48225421130
email: s.zemajtys@itep.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 267:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr Paweł Puchalski
tel.: +48225567573
email: pawel.puchalski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1995-12-07 Wersja do wydruku