KARTA INFORMACYJNA


KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Urządzenia elektryczne w praktyce medycznej, ogólne aspekty urządzeń elektrycznych stosowanych w medycynie, urządzenia rentgenowskie do 400 kV oraz ich wyposażenie, urządzenia radiacyjne wielkich energii oraz urządzenia stosowane w medycynie jądrowej, urządzenia elektromedyczne
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
11.040; 11.040.10; 11.040.50; 11.040.60; 13; 13.110; 13.280; 19.040;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 62;  IEC/TC 62;  IEC/TC 62/SC 62A;  IEC/TC 62/SC 62B;  IEC/TC 62/SC 62C;  IEC/TC 62/SC 62D; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 62;  IEC/TC 62;  IEC/TC 62/SC 62A;  IEC/TC 62/SC 62B;  IEC/TC 62/SC 62C;  IEC/TC 62/SC 62D; 
Przewodniczący:
mgr inż. Zbigniew Brzozowski
tel.: +48228126938
email: z.brzozowski@bbj-sep.com.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 67:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Mieczysław Kędzierski
tel.: 22 556 76 71
email: mieczyslaw.kedzierski@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Mieczysław Kędzierski
tel.: 22 556 76 71
email: mieczyslaw.kedzierski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektroniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnsek@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku