KARTA INFORMACYJNA


KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Rozdzielnice i sterownice o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1000 V prądu przemiennego przy częstotliwości nie przekraczającej 1000 Hz oraz 1500 V prądu stałego z przeznaczeniem do instalowania w układach sieciowych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem, rozdziałem i przetwarzaniem energii elektrycznej oraz do sterowania odbiornikami energii elektrycznej.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.29; 29.020; 29.120.20; 29.120.40; 29.120.50; 29.120.99; 29.130; 29.130.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/SR 121;  CLC/SR 121B;  CLC/SR 70;  CLC/TC 121A;  CLC/TC 121A/WG 3;  IEC/SC 121A;  IEC/SC 121B;  IEC/TC 121;  IEC/TC 121/SC 121A;  IEC/TC 121/SC 121A/AG 4;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 18;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 5;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 6;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 7;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 8;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 9;  IEC/TC 121/SC 121A/PT 60947-9-1;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 1;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 10;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 17;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 2;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 3;  IEC/TC 121/SC 121B;  IEC/TC 121/SC 121B/JWG 18;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 2;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 3;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 4;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 5;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 6;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 7;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 8;  IEC/TC 121/WG 1;  IEC/TC 121/WG 2;  IEC/TC 21/SC 21A;  IEC/TC 21/SC 21A/JWG 35;  IEC/TC 70;  IEC/TC 70/MT 1; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/SR 121;  CLC/SR 121B;  CLC/SR 70;  CLC/TC 121A;  CLC/TC 121A/WG 3;  IEC/SC 121A;  IEC/SC 121B;  IEC/TC 121;  IEC/TC 121/SC 121A;  IEC/TC 121/SC 121A/AG 4;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 18;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 5;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 6;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 7;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 8;  IEC/TC 121/SC 121A/MT 9;  IEC/TC 121/SC 121A/PT 60947-9-1;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 1;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 10;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 17;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 2;  IEC/TC 121/SC 121A/WG 3;  IEC/TC 121/SC 121B;  IEC/TC 121/SC 121B/JWG 18;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 2;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 3;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 4;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 5;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 6;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 7;  IEC/TC 121/SC 121B/MT 8;  IEC/TC 121/WG 1;  IEC/TC 121/WG 2;  IEC/TC 21/SC 21A;  IEC/TC 21/SC 21A/JWG 35;  IEC/TC 70;  IEC/TC 70/MT 1; 
Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Kieliszek
tel.: +48223451343
email: andrzej.kieliszek@ien.com.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Janusz Domański
tel.: +48228122352
email: j.domanski@iel.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 77:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
02-673   Warszawa  ul. Konstruktorska 12
tel.: +48225118200
fax.: +48225118202
Sekretarz KT:
mgr inż. Mariola Sieradzka-Zagrajek
tel.: +48506163551
email: mariola.sieradzka@schneider-electric.com
Konsultant KT:
inż. Wojciech Trechciński
tel.: 22 556 74 78
email: wojciech.trechcinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektrotechniki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 45
email: wpnset@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku