KARTA INFORMACYJNA


KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Aparatura rozdzielcza i sterownicza (wyłączniki, odłączniki, uziemniki, rozłączniki) oraz rozdzielnice i sterownice prądu przemiennego o napięciu powyżej 1000 V i o częstotliwości do 60 Hz, przeznaczone do instalowania w warunkach wewnętrzowych i napowietrznych.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
29.130.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CLC/TC 17AC;  CLC/TC 17AC/WG 02;  IEC/TC 17;  IEC/TC 17/AHG 4;  IEC/TC 17/AHG 5;  IEC/TC 17/MT 1;  IEC/TC 17/MT 2;  IEC/TC 17/MT 3;  IEC/TC 17/SC 17A;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 28;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 30;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 31;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 32;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 33;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 36;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 37;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 38;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 40;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 44;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 45;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 46;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 47;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 49;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 51;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 57;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 59;  IEC/TC 17/SC 17A/WG 17A;  IEC/TC 17/SC 17C;  IEC/TC 17/SC 17C/AHG 36;  IEC/TC 17/SC 17C/JMT 18;  IEC/TC 17/SC 17C/JWG 34;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 14;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 16;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 19;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 22;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 24;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 25;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 27;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 28;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 29;  IEC/TC 17/SC 17C/WG 32;  IEC/TC 17/SC 17C/WG 35; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CLC/TC 17AC;  CLC/TC 17AC/WG 02;  IEC/TC 17;  IEC/TC 17/AHG 4;  IEC/TC 17/AHG 5;  IEC/TC 17/MT 1;  IEC/TC 17/MT 2;  IEC/TC 17/MT 3;  IEC/TC 17/SC 17A;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 28;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 30;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 31;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 32;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 33;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 36;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 37;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 38;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 40;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 44;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 45;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 46;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 47;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 49;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 51;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 57;  IEC/TC 17/SC 17A/MT 59;  IEC/TC 17/SC 17A/WG 17A;  IEC/TC 17/SC 17C;  IEC/TC 17/SC 17C/AHG 36;  IEC/TC 17/SC 17C/JMT 18;  IEC/TC 17/SC 17C/JWG 34;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 14;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 16;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 19;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 22;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 24;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 25;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 27;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 28;  IEC/TC 17/SC 17C/MT 29;  IEC/TC 17/SC 17C/WG 32;  IEC/TC 17/SC 17C/WG 35; 
Przewodniczący:
mgr inż. Piotr Piekarski
tel.: +48297533330
email: piotr.piekarski@pl.abb.com
Umiejscowienie sekretariatu w KT 74:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
inż. Barbara Rybicka
tel.: 22 556 76 66
email: barbara.rybicka@pkn.pl
Konsultant KT:
inż. Barbara Rybicka
tel.: 22 556 76 66
email: barbara.rybicka@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Elektryki
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 78 33
email: wpnsel@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku