KARTA INFORMACYJNA


KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Wdrażanie postanowień normalizacyjnych dotyczących struktury logicznej i funkcjonalnej systemów, opisy systemów okablowania strukturalnego, opisy magistrali systemowych do przesyłania danych, centra przetwarzania danych oraz zagadnienia z zakresu domowych i budynkowych systemów elektronicznych, aparatura sterownicza do użytku domowego, automatyzacja projektowania elektronicznego oraz prace w zakresie terminologii w wyżej wymienionych obszarach.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
31.200; 33.120.30; 35.020; 35.100; 35.110; 35.160; 35.220; 35.240; 91.120; 91.140; 97.120;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Orange Polska SA
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
Telekomunikacja Polska SA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 247;  CEN/TC 247/WG 3;  CEN/TC 247/WG 4;  CEN/TC 247/WG 6;  CLC/SC 205A;  CLC/SC 205A/WG 09;  CLC/SC 205A/WG 10;  CLC/SC 205A/WG 11;  CLC/SS V24;  CLC/TC 205;  CLC/TC 205/WG 02;  CLC/TC 205/WG 08;  CLC/TC 205/WG 13;  CLC/TC 205/WG 16;  CLC/TC 205/WG 17;  CLC/TC 205/WG 18;  CLC/TC 205/WG CAG;  CLC/TC 215;  CLC/TC 215/WG 01;  CLC/TC 215/WG 01-04;  CLC/TC 215/WG 02;  CLC/TC 215/WG 03;  ISO/IEC JTC 1/SC 23;  ISO/IEC JTC 1/SC 25;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/JPT 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/PT 40G;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/TG 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 4;  ISO/IEC JTC 1/SC 39;  ISO/IEC JTC 1/SC 39/WG 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 39/WG 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 247;  CEN/TC 247/WG 3;  CEN/TC 247/WG 4;  CEN/TC 247/WG 6;  CLC/SC 205A;  CLC/SC 205A/WG 09;  CLC/SC 205A/WG 10;  CLC/SC 205A/WG 11;  CLC/SS V24;  CLC/TC 205;  CLC/TC 205/WG 02;  CLC/TC 205/WG 08;  CLC/TC 205/WG 13;  CLC/TC 205/WG 16;  CLC/TC 205/WG 17;  CLC/TC 205/WG 18;  CLC/TC 205/WG CAG;  CLC/TC 215;  CLC/TC 215/WG 01;  CLC/TC 215/WG 01-04;  CLC/TC 215/WG 02;  CLC/TC 215/WG 03;  ISO/IEC JTC 1/SC 23;  ISO/IEC JTC 1/SC 25;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/JPT 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/PT 40G;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/TG 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3;  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 4;  ISO/IEC JTC 1/SC 39;  ISO/IEC JTC 1/SC 39/WG 1;  ISO/IEC JTC 1/SC 39/WG 2; 
Przewodniczący:
mgr inż. Krzysztof Szczygieł
tel.: +48226492578
email: kszc@skylineteleinfo.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Tomasz Jamrógiewicz
tel.: +48222347917
email: t.jamrogiewicz@ire.pw.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 173:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Robert Kiliński
tel.: 22 556 75 67
email: robert.kilinski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Robert Kiliński
tel.: 22 556 75 67
email: robert.kilinski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku