KARTA INFORMACYJNA


KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Terminologia, oznaczenia, metody badań, wymagania jakościowe dla mas włóknistych, papieru, tektury, materiałów biurowych i szkolnych, przetworów z papieru i tektury, wyrobów sanitarnych z papieru, opakowań z papieru i tektury.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.85; 55.080; 85.020; 85.040; 85.060; 85.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 172;  CEN/TC 99;  ISO/TC 6;  ISO/TC 6/SC 2; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 172;  CEN/TC 99;  ISO/TC 6;  ISO/TC 6/SC 2; 
Przewodniczący:
dr inż. Elżbieta Baranek
tel.: +48426368823
email: elabaranek@ibwch.lodz.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 25:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Magdalena Piecha-Marasek
tel.: 42 678 07 20
email: magdalena.marasek@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Magdalena Piecha-Marasek
tel.: 42 678 07 20
email: magdalena.marasek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
90-132 ul.G. Narutowicza 75
tel.: +48426788762
fax.: +4842678 01 51
email: wpnspu@pkn.pl

Data powołania: 1994-04-28 Wersja do wydruku