KARTA INFORMACYJNA


KZ 502 ds. Usług Chirurgii Estetycznej
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wymagania i zalecenia dotyczące usług chirurgii estetycznej świadczonych na rzecz pacjenta, w tym ogólne ramy i zasady, przeznaczone do stosowania przez wszystkie placówki - przed, w trakcie i po wykonaniu procedury.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
03.080.99;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 403; 
Niniejszy KZ jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 403; 
Przewodniczący:
dr Maciej Kuczyński
tel.: +48817184534
email: maciej@kuczynski.org
Umiejscowienie sekretariatu w KZ 502:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KZ:
mgr inż. Marta Krejpowicz
tel.: 22 556 75 74
email: marta.krejpowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +4822 556 75 49
email: wpnszs@pkn.pl

Data powołania: 2012-03-30 Wersja do wydruku