KARTA INFORMACYJNA


KT 259 ds. Poczty
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Listowe maszyny rozdzielcze, paczkowe maszyny rozdzielcze, urządzenia do obwiązywania paczek, urządzenia do transportu przesyłek pocztowych wewnątrz urzędu pocztowego, urządzenia do transportu przesyłek pocztowych między urzędami pocztowymi, wyposażenie techniczne stanowisk pracy, meble pocztowe, wyposażenie techniczne urzędów pocztowych, skrzynki pocztowe nadawcze, zespoły skrytek pocztowych, wyposażenie techniczne do samoobsługowego świadczenia usług dla klientów wyposażenie techniczne służby doręczeń, terminologia pocztowa i piktogramy pocztowe, usługi jakości, automatyczne rozpoznanie przesyłek pocztowych, poczta hybrydowa.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.01; 03.120.99; 03.240; 55.080;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/SS A03;  CEN/TC 331; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/SS A03;  CEN/TC 331; 
Przewodniczący:
mgr Dariusz Parzuchowski
tel.: +48502019935
email: dariusz.parzuchowski@warszawa.poczta-polska.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr inż. Ryszard Kobus
tel.: +48225128623
email: r.kobus@itl.waw.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 259:
Poczta Polska SA
00-940   Warszawa  ul. Rodziny Hiszpańskich 8
tel.: +48226565323
fax.: +48226565915
Sekretarz KT:
mgr inż. Piotr Gaszewski
tel.: +48502019198
email: piotr.gaszewski@poczta-polska.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Izabela Grodek
tel.: +48225567543
email: izabela.grodek@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Usług
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567428
email: wpnsus@pkn.pl

Data powołania: 1994-12-15 Wersja do wydruku