KARTA INFORMACYJNA


KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Wentylacja w zakładach górniczych; zagrożenia pożarowe, wybuchem pyłów i gazów oraz wodne w zakładach górniczych; urządzenia i systemy zwalczania wybuchów pyłów i gazów w zakresie górnictwa; tąpania i mechanika górotworu, sejsmologia i sejsmika górnicza; obudowa wyrobisk chodnikowych (w tym kotwie); podsadzka hydrauliczna i sucha; mapy górnicze i miernictwo; ochrona zdrowia załóg górniczych; zamykanie kopalń i zarządzanie rekultywacją.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
73.020; 73.100.10; 73.100.20;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Rozwoju
Wyższy Urząd Górniczy
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 305;  ISO/TC 263;  ISO/TC 82/SC 7; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/TC 263;  ISO/TC 82/SC 7; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Lebecki
tel.: +48607384563
email: klebecki@wszop.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 275:
Główny Instytut Górnictwa
40-166   Katowice  Pl. Gwarków 1
tel.: +48322581631
fax.: +48322596533
Sekretarz KT:
mgr Magdalena Bemke-Świtilnik
tel.: +48322592266
email: mbemke@gig.eu
Konsultant KT:
inż. Katarzyna Mazur
tel.: +48323597963
email: katarzyna.mazur@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Górnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsgr@pkn.pl

Data powołania: 1998-01-01 Wersja do wydruku