KARTA INFORMACYJNA


KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Surowce (w tym surowce wtórne); gatunki : aluminium, magnezu, tytanu i innych metali lekkich jak np. boru oraz ich stopów ( z wyjątkiem metali wysokiej czystości, półprzewodników, odlewniczych stopów lekkich metali nieżelaznych, spoiw ); półwyroby: gąski, wlewki, walcówka itp.; wyroby: walcowane na gorąco i zimno, wyciskane i ciągnione ( z wyjątkiem odkuwek, drutów przewodowych ); inne półwyroby i wyroby jak np. krążki; specyficzne metody badań dot. lekkich metali nieżelaznych jak np. sprawdzanie obecności saletry na wyrobach z aluminium i stopów aluminium, pomiar anizotropii i granicznego współczynnika ciągnienia blach i taśm oraz tematyka związana z anodowaniem aluminium.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.77; 23.040.15; 25.220.20; 49.025; 77.120.10; 77.120.20; 77.120.50; 77.150;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ASD-STAN/D 4;  CEN/TC 132;  ISO/TC 156;  ISO/TC 79;  ISO/TC 79/SC 11;  ISO/TC 79/SC 2;  ISO/TC 79/SC 4;  ISO/TC 79/SC 5;  ISO/TC 79/SC 6;  ISO/TC 79/SC 7;  ISO/TC 79/SC 9; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ASD-STAN/D 4;  CEN/TC 132;  ISO/TC 79;  ISO/TC 79/SC 11;  ISO/TC 79/SC 2;  ISO/TC 79/SC 4;  ISO/TC 79/SC 5;  ISO/TC 79/SC 6;  ISO/TC 79/SC 7;  ISO/TC 79/SC 9; 
Przewodniczący:
Bartłomiej Płonka
tel.: +48122778841
email: bplonka@imn.skawina.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 225:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Jan Jankowicz
tel.: +48323597960
email: jan.jankowicz@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Hutnictwa
40-032 Ul. Dąbrowskiego 22
tel.: +48323597965
fax.: +48323597968
email: wpnsht@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku