KARTA INFORMACYJNA


KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Zagadnienia systemowe i strategiczne rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, a w szczególności: architektura i zarządzanie zabezpieczeniem systemów, metodologia projektowania zabezpieczeń, wytyczne dla usług zabezpieczeń, obszary i elementy zastosowań zabezpieczeń; techniki i mechanizmy zabezpieczenia systemów, techniki kryptograficzne i niekryptograficzne, mechanizmy (uwierzytelniania, kontroli dostępu, poufności danych, integralności); kryteria oceny zabezpieczeń systemów, wytyczne rozwoju i certyfikacji zabezpieczeń systemów (w tym również dla systemów rozproszonych i sieci komputerowych), metodologia i procedury administracyjne zapewnienia funkcjonalności zabezpieczeń, współpraca w zakresie sterowania jakością i testowania, mechanizmy zarządzania tożsamością, zapewnienie prywatności oraz bezpieczeństwo i testowanie technik biometrycznych. Zagadnienia związane z opisem i przetwarzaniem dokumentów elektronicznych, w tym architektura i formaty przetwarzania, formaty prezentacji, interfejsy aplikacyjne, architektura zawartości i notacje, mechanizmy podpisu cyfrowego i szyfrowania dokumentów elektronicznych. Zagadnienia związane ze standaryzacją interoperacyjności rozpowszechnianych platform aplikacyjnych w dziedzinie usług sieciowych (ang. web.services), architektury opartej na usługach (ang.Service-Oriented Architecture, SOA) przetwarzania w chmurze (ang.Cloud computing).
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.35; 13.260; 29.020; 35.020; 35.040; 35.100.10;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Polskie Centrum Akredytacji
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/FOCUS GROUP;  CEN/WS 084;  ETSI/ESI;  ISO/IEC JTC 1/SC 27;  ISO/IEC JTC 1/SC 34;  ISO/IEC JTC 1/SC 37;  ISO/IEC JTC 1/SC 38; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/FOCUS GROUP;  CEN/WS 084;  ISO/IEC JTC 1/SC 27;  ISO/IEC JTC 1/SC 34;  ISO/IEC JTC 1/SC 38; 
Przewodniczący:
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
tel.: +48502737532
email: ela@andrukiewicz.pl
Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Janusz Cendrowski
tel.: +48505050720
email: janusz.cendrowski@asseco-systems.eu
Umiejscowienie sekretariatu w KT 182:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Wroński
tel.: +48225567566
email: slawomir.wronski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Wroński
tel.: +48225567566
email: slawomir.wronski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-06-30 Wersja do wydruku