KARTA INFORMACYJNA


KT 288 ds. Multimediów
Powrót Program prac Aktualne PN
Zakres tematyczny:
Kodowanie: obrazów statycznych, dźwięku i obrazów ruchomych, informacji multimedialnych i hipermedialnych; komunikacja wizualna i przetwarzanie obrazów; komunikacja multimedialna i prezentacja multimediów;grafika komputerowa; zdalne nauczanie.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
35.040; 35.140;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Rozwoju
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
ISO/IEC JTC 1/SC 24;  ISO/IEC JTC 1/SC 29; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
ISO/IEC JTC 1/SC 24;  ISO/IEC JTC 1/SC 29; 
Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Marek Domański
tel.: +48616653901
email: domanski@et.put.poznan.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 288:
Polski Komitet Normalizacyjny
00-050   Warszawa  Ul. Świętokrzyska 14 B
Sekretarz KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Konsultant KT:
mgr inż. Sławomir Maciejewski
tel.: 22 556 74 67
email: slawomir.maciejewski@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1999-07-01 Wersja do wydruku