KARTA INFORMACYJNA


KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Powrót Program prac Aktualne PN Plan działania
Zakres tematyczny:
Karty identyfikacyjne: elektroniczne stykowe i bezstykowe (w tym zbliżeniowe i dystansowe), optyczne, z paskiem magnetycznym; charakterystyki fizyczne kart oraz zarządzanie zasobami pamięciowymi; metody badania kart; dokumenty podróżne oraz prawa jazdy odczytywane maszynowo; identyfikacja wydawców kart i dostawców aplikacji kartowych; karty elektroniczne w systemach podpisu elektronicznego i identyfikacji elektronicznej; urządzenia powiązane z zastosowaniem kart identyfikacyjnych. Podpisy elektroniczne i powiązane z nimi rozwiązania infrastrukturalne, w tym usługi świadczone przez dostawców usług zaufania, których zadaniem jest ochrona transakcji elektronicznych i zapewnienie zaufania i poufności między partnerami biznesowymi.
Klasyfikacja zakresu tematycznego wg ICS:
01.040.35; 35.240.15;
Zakres współpracy krajowej na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów:
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju
Narodowy Bank Polski - Departament Systemu Płatniczego
Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej:
CEN/TC 224;  ETSI/ESI;  ISO/IEC JTC 1/SC 17; 
Niniejszy KT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z:
CEN/TC 224;  ETSI/ESI;  ISO/IEC JTC 1/SC 17; 
Przewodniczący:
mgr inż. Andrzej Ruciński
tel.: +48914801205
email: andrzej.rucinski@assecods.pl
Zastępca Przewodniczącego
mgr Włodzimierz Chocianowicz
tel.: +48604558643
email: wchocianowicz@wi.zut.edu.pl
Umiejscowienie sekretariatu w KT 172:
Asseco Data Systems SA
70-486   Szczecin  ul. Królowej Korony Polskiej 21
tel.: +48225258628
fax.: +48914801220
Sekretarz KT:
mgr inż. Bogusław Szostak
tel.: +48914801261
email: boguslaw.szostak@assecods.pl
Konsultant KT:
Jolanta Dusza
tel.: +48225567569
email: jolanta.dusza@pkn.pl
Sektor normalizacyjny PKN:
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
00-050 Ul. Świętokrzyska 14 B
tel.: +48225567546
email: wpnsti@pkn.pl

Data powołania: 1994-05-26 Wersja do wydruku